Informace
Potřebujete pravidelně publikovat články? Nabízíme výhodné reklamní balíčky, díky kterým získáte levné zpětné odkazy. Objednat článek můžete ZDE
Začalo zvonit i nebankovním poskytovatelům

Do účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., upravujícího spotřebitelské úvěry a jejich poskytování, zbývá méně jak 3 měsíce. V návaznosti na Business Breakfast, pořádanou Asociací právní ochrany a Institutem aplikovaného práva lze říci, že již nejen významní hráči, ale i malí poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrů začali po prázdninách opravdu aktivně řešit nutné procesní změny a školení ve svých společnostech. Hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo 6. září 2016, bylo rozebrání podmínek nového zákona a diskuse o jejich reálné implementaci v…

Read More

Zprostředkovatelé úvěrů budou od 1. 12. 2016 pod novým zákonným tlakem!

Nový zákon o spotřebitelském úvěru formuluje mimo jiné i pravidla a povinnosti pro individuální typy zprostředkovatelů. K vykonávání zprostředkovatelské činnosti je nutná registrace u ČNB. Odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti zprostředkovatele, patří mezi základní podmínky získání registrace do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vedeném ČNB. Zákon o spotřebitelském úvěru rozlišuje čtyři kategorie zprostředkovatelů, které jsou oprávněné úvěr zprostředkovávat. Oprávněná osoba může být samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nebo zahraniční zprostředkovatel. Samostatný zprostředkovatel může činnost vykonávat pro…

Read More

Liknavost zlomí vaz více jak 60 % poskytovatelů nebankovních úvěrů

Nový zákon o poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů je zdá se opravdu účinný. Úmrtnost firem však netkví v nesplnitelných zákonných podmínkách, ale v rychlé platnosti zákona (1.12. 2016) a liknavosti poskytovatelů a zprostředkovatelů nebankovních úvěrů. Zdá se, že jen zlomek z nich si uvědomuje, že na transformaci jim zbývá přibližně 90 dní. Z výsledků průzkumu Asociace právní ochrany vyplývá, že připravenost zprostředkovatelů je ještě na nižší úrovni než připravenost poskytovatelů. Více jak 75 % zprostředkovatelů nový zákon o spotřebitelských…

Read More